Webwinkel opzetten
lightspeed ecommerce
Webwinkel Opzetten.nl | Zelf een webwinkel beginnen

Burgerlijk wetboek

Het Burgerlijk Wetboek is onderdeel van het Nederlands Burgerlijke Recht en bevat de belangrijkste bepalingen die gelden tussen burgers onderling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werkgever en werknemer of koper en verkoper.

Overeenkomstrecht

Voor webwinkels is het overeenkomstrecht belangrijk. Met name de koopovereenkomst is van toepassing op de handel via het internet. De regels voor een koopovereenkomst zijn opgenomen in titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

De verkoper verbindt zich met een koopovereenkomst aan het leveren van een product of dienst. De koper verbindt zich met deze overeenkomst aan het betalen van een geldbedrag voor dit product of deze dienst. De verkoper moet het product afleveren en eigendom van het product overdragen.

Conformiteitsvereiste

De koper heeft recht op het product in de staat waarvan hij redelijkerwijs mocht uitgaan. Als verkoper heb je hierbij recht op een redelijke prijs voor het product. De klant mag van een nieuw product binnen de garantietermijn een redelijk gebruik verwachten dat overeenkomt met de prijs. Dit wordt het conformiteitsvereiste genoemd.

Wanneer een product niet voldoet aan het conformiteitsvereiste kan door de koper nakoming van de overeenkomst worden geƫist. Ook kan de koop ontbonden worden, al dan niet met een schadevergoeding. Dit kan onderling of rechterlijk gebeuren.

Zowel verkoper als koper worden beschermd door het principe van redelijkheid. Een koper kan bij de koop van een tweedehands tafel via marktplaats dus nooit eisen dat de tafel geen gebruikskrassen laat zien aangezien hij wist dat hij een tweedehands tafel aanschafte.

Eigendomsvoorbehoud

De koop wordt gesloten wanneer zowel koper als verkoper akkoord gaat met de overeenkomst. Als er sprake is van een koop op afbetaling dan kan een eigendomsvoorbehoud worden gemaakt. Eigendom van het product wordt dan nog niet overgedragen, de koper krijgt het product al wel in zijn bezit maar het product wordt pas eigendom van de koper na betaling van de laatste betalingstermijn.

Redelijkheid en billijkheid

De verkoper stemt vaak al van tevoren in met de prijs die voor het product betaald moet worden. De verkoper vermeldt immers de prijs van het product (een wettelijke verplichting voor webwinkels) en moet dit product dan ook voor deze prijs leveren. Dit moet ook als je je als verkoper vergist hebt in de prijs. Je hoeft het product echter alleen te verkopen tegen deze prijs wanneer de prijs redelijk is. Een LCD-televisie waarbij een foutieve prijs van 2 euro vermeld is hoef je dus niet voor deze prijs weg te geven. Eist de eventuele koper toch levering van het product voor deze prijs dan kun je als verkoper een beroep doen op het principe van redelijkheid en billijkheid.


Product voldoet niet aan overeenkomst

Artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de koper binnen bekwame tijd nadat hij heeft ontdekt dat het product niet aan de overeenkomst voldoet dit te kennen moet geven aan de verkoper. Een rechtsvordering op grond van het niet voldoen van het product aan de overeenkomst verjaart 2 jaar nadat de verkoper is ingelicht.

Lees de bepalingen van het overeenkomstrecht nog eens door.