Webwinkel opzetten
lightspeed ecommerce
Webwinkel Opzetten.nl | Zelf een webwinkel beginnen

Telecommunicatiewet

In 2012 is de telecommunicatiewet waarschijnlijk de meest besproken wet voor webwinkels geweest vanwege de aanpassing in deze wet rond cookies. De telecommunicatiewet bestaat echter al veel langer, en beschrijft meer zaken die voor webwinkeliers van toepassing zijn.

Vooral het spamverbod is een belangrijk onderdeel van de Telecommunicatiewet. Dit onderdeel verbiedt het om ongevraagd elektronische berichten, faxen en berichten vanuit een automatisch oproepsysteem met een charitatieve, commerciële of ideële inhoud te versturen. Anders gesteld en met het oog op ecommerce houdt dit in dat je geen berichten waarin je reclame maakt voor je webwinkel mag versturen aan consumenten die hier geen toestemming voor hebben gegeven. De wet is dus van invloed op wat wel en niet mag in e-mailmarketing.

Nieuwsbrieven

Veel webwinkels werken met e-mailnieuwsbrieven waarvoor de consument zich kan inschrijven. Hoewel de consument doormiddel van het opgeven voor de nieuwsbrief toestemming verleent voor het ontvangen hiervan is enkel het opgeven van een e-mailadres door de klant niet genoeg. De telecommunicatiewet vereist een extra instemming van de consument. Dit kan bijvoorbeeld door een extra aanvinkvakje te plaatsen waarmee nog eens bevestigd kan worden dat de nieuwsbrief echt gewenst is. Denk bijvoorbeeld aan 'Ja, stuur mij de maandelijkse nieuwsbrief'. Een reeds aangevinkt vakje volstaat hier niet. Een andere manier is het sturen van een e-mail die beantwoord moet worden om de inschrijving voor de nieuwsbrief te bevestigen. Deze extra bevestiging die vereist is wordt ook wel een opt-in genoemd.

Tot voor kort gold deze eis alleen voor het versturen van reclame aan consumenten. Aan bedrijven kon je dus gerust commerciële emails sturen wanneer ze hier geen toestemming voor verleend hadden. Na ingang van de vernieuwde telecommunicatie wet van 1 oktober 2009 geldt echter ook voor bedrijven dat er een instemming met opt-in vereist is.

Expliciete instemming

Het voldoet niet om de ontvangst van commerciële emails en andere berichten te behandelen in de algemene voorwaarden van je webwinkel. Ook wanneer de consument in heeft gestemd met de algemene voorwaarden is deze toestemming niet voldoende expliciet om ongestraft berichten te kunnen versturen. De consument moet expliciet ingestemd hebben met de ontvangst van berichten, niet impliciet via de algemene voorwaarden.

Benaderen van klanten

Bestaande klanten mag je wel benaderen met commerciële uitingen. Wanneer de consument een aankoop bij je heeft gedaan is er al een overeenkomst tot stand gekomen en mag je deze klant dus reclame toesturen, mits het gaat om soortgelijke producten als de eerdere aankoop. Een klant die een stofzuiger bij je kocht mag je dus niet benaderen met reclame voor televisies, tenzij hij of zij op een andere wijze expliciet heeft ingestemd met de ontvangst van deze berichten.

Inhoud van een nieuwsbrief

Een nieuwsbrief moet bepaalde verplichte onderdelen bevatten om niet in strijd te zijn met de Telecommunicatiewet.De consument moet altijd kunnen zien van wie de nieuwsbrief afkomstig is. Daarnaast moet de nieuwsbrief altijd een optie tot uitschrijving aanbieden.

Bel-me-niet register

De vernieuwde Telecommunicatiewet brengt ook veranderingen met zich mee als je gebruik maakt van telemarketing. Je mag consumenten niet meer zonder meer telefonisch benaderen, ook niet wanneer ze je zelf hun telefoonnummer gegeven hebben.

Bel-me-niet

In het zogenaamde bel-me-niet register kunnen consumenten zich registreren om aan te geven dat ze niet gediend zijn van telefonische marketing. Wanneer je klant dus geregistreerd staat in dit register dan mag je hem niet benaderen met een telefonische aanbieding. Uiteraard mag je klanten wel nog gewoon bellen voor het geven van informatie over hun bestelling.

Nieuwe werkwijze telemarketing

  1. Controleer voordat je iemand telefonisch benadert altijd of diegene in het bel-me-niet register staat. Verwijder het nummer uit je belbestand wanneer dit het geval blijkt te zijn. Handig is om contact op te nemen met het bel-me-niet register. De beheerder kan geregistreerde nummers verwijderen uit door jou aangeleverde belbestanden.

  2. Vertel in elk gesprek over het bel-me-niet register. Je moet de consument de mogelijkheid geven om zich direct bij het register in te schrijven. De consument hoeft geen reden hiervoor te geven wanneer hij zich in wil schrijven. Wijs er verder op dat hij bij zijn inschrijving onderscheid kan maken tussen verschillende branches en productgroepen.

  3. Vraag de klant of je hem in de toekomst nog mag benaderen. Wanneer hij aangeeft dit niet te willen moet je zijn contactgegevens direct uit je bestand verwijderen. Andere bedrijven mogen deze persoon nog wel benaderen zolang hij niet staat ingeschreven bij het register.

OPTA

De naleving van de Telecommunicatiewet wordt gecontroleerd door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). Naar aanleiding van klachten van consumenten kan de OPTA een onderzoek instellen naar bedrijven. Ook doet de OPTA steeksproefgewijs onderzoek en kan het onverwachte bedrijfsbezoeken afleggen. Je moet hier als bedrijf aan meewerken en desgevraagd inzicht geven in je gegevens.

Wanneer blijkt dat je bedrijf de regels van de Telecommunicatiewet niet naleeft kun je een boete opgelegd krijgen van maximaal €45.000.