Webwinkel opzetten
lightspeed ecommerce
Webwinkel Opzetten.nl | Zelf een webwinkel beginnen

Wet Koop op Afstand

De Wet Koop op Afstand beschermt de consument bij het kopen van artikelen waarbij geen persoonlijk contact plaats vindt tussen koper en verkoper. Het betreft hier dus webwinkels, maar bijvoorbeeld ook postorderbedrijven vallen onder deze wetgeving. De wet is alleen van toepassing bij de verkoop aan consumenten. Het gaat dus om transacties tussen particulieren en bedrijven.

Uitzondering

Bij de verkoop van bepaalde soorten producten geldt de Wet verkoop op afstand niet. Deze producten zijn:
 • Reizen
 • Onroerend goed
 • Financiële diensten
 • Internetveilingen
Ook een particulier die iets verkoopt via bijvoorbeeld Marktplaats hoeft zich niet te houden aan de Wet koop op afstand omdat deze niet onder de noemer bedrijf valt en hij zijn inkomen niet verdient aan de verkoop van goederen via het internet. Wanneer een verkoper echter veel verkoopt via Marktplaats en hiermee zijn dagelijkse brood verdient dan geldt deze wet voor hem wél.

Onderdelen van de Wet Koop op Afstand

De belangrijkste onderdelen van de Wet Koop op Afstand zijn:
 • Recht op voorafgaande informatie
 • Schriftelijke bevestiging
 • Herroepingsrecht
 • Uitvoering
 • Ongevraagde levering

Recht op voorafgaande informatie

De consument heeft recht op voldoende informatie over het product en de aanbieder voor de aanschaf van het product. Als verkoper ben je dus verplicht de volgende zaken in je webwinkel te vermelden:
 • Naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer
 • Belangrijkste kenmerken van het product of de dienst (kleur, grootte, maat, duur etc.)
 • De prijs inclusief toeslagen en belastingen
 • Verzendkosten
 • De wijze van betalen
 • Informatie over de levering of uitvoering van het product of de dienst
 • De geldigheidsduur van de aanbieding
 • Informatie over het eventuele recht om de overeenkomst binnen een bepaalde tijd te beëindigen.
 • De geldigheidsduur van de overeenkomst bij periodieke levering van diensten of producten (denk bijvoorbeeld aan een abonnement op een tijdschrift)
Een verkoop of overeenkomst kan ongedaan gemaakt worden wanneer je deze informatie niet vooraf verschaft aan de klant.

Schriftelijke bevestiging

Als verkoper moet je voor of bij levering schriftelijk bevestigen dat de overeenkomst gesloten is. Het is ook toegestaan dit per e-mail te doen. In dit bericht noem je alle hierboven genoemde punten, alsmede de volgende zaken:
 • Hoe de koper gebruik kan maken van het recht op ontbinding
 • Het adres waar kopers met klachten terecht kunnen
 • Hoe de consument kan opzeggen (bij overeenkomsten voor langer dan een jaar)
 • Informatie over eventuele garantie en service

Herroepingsrecht

Bij het kopen van artikelen op afstand krijgt de consument wettelijk minimaal 14 dagen bedenktijd na ontvangst van het product. Hij mag tot 14 dagen na ontvangst aangeven dat hij het het product (zelfs zonder opgaaf van redenen) retourstuurt. Vervolgens moet hij dit ook binnen 14 dagen doen. Dit moet je als verkoper ook duidelijk maken naar je klant. Doe je dit niet, dan wordt deze bedenktijd maar liefst drie maanden, en op het niet correct informeren van je klant staan hoge boetes en hierop wordt soms actief gecontroleerd.

De enige kosten die je de klant bij terugzending van een product in rekening mag brengen zijn die van gebruiksschade of de kosten van het retoursturen. De verzendkosten naar de klant, verpakkingskosten of de kosten van het product zelf zijn dus voor rekening van de webwinkelier. Wanneer de klant al geheel of gedeeltelijk betaald heeft dien je dit bedrag dus terug te storten.

Voor bepaalde producten geldt het herroepingsrecht niet, namelijk voor:
 • Tijdsgebonden producten zoals tijdschrijften of concertkaartjes
 • Producten die snel bederven
 • Weddenschappen of loterijen
 • Producten met een duidelijk persoonlijk karakter zoals maatpakken of medicijnen
 • Producten waarvan de prijs afhankelijk is van prijsschommelingen op financiële markten waarop de verkoper geen invloed heeft
 • Diensten waarvan de consument zelf heeft aangegeven alvast met de uitvoering ervan te beginnen

Uitvoering

Tenzij hierover een andere afspraak is gemaakt dien je het product of de dienst binnen dertig dagen na bestelling te leveren. Lukt dit je niet dan dien je de koper hiervan op de hoogte te stellen en eventuele betalingen te retourneren. Je mag ook een product of dienst van gelijke prijs en kwaliteit leveren, maar alleen als deze mogelijkheid van tevoren genoemd is.

Ongevraagde levering

Je mag als bedrijf niet ongevraagd een product of dienst leveren en daarvoor betaling eisen. Van deze wet zou misbruik gemaakt kunnen worden als je je zaken niet goed op orde hebt; zorg als verkoper dus dat je duidelijk bewijs heb van het akkoord van de klant voor levering van het product.